محصولات سنتی

نمک تکدانه جهرم مورد تایید ستاد خیراندیش

نمک تکدانه جهرم

150,000 ریال 140,000 ریال

نمک تکدانه جهرم محصول دکتر دریایی مورد تایید حکیم خیراندیش

سرمه اثمد

سرمه اثمد

150,000 ریال 120,000 ریال

سرمه سنگ اثمد با خواص فراوان

"" به علاقه مندی ها اضافه شد